βοσκήματα


βοσκήματα
τὰ скот

Ancient Greek-Russian simple. 2014.